ویــکی فــون

ویــکی فــون

توضیح واژه های مرتبط با محصولات مایکروسافت

درخواست واژه
لطفا صبر کنید
تعداد کل واژه ها: 62
تگ "هوش مصنوعی"

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی عبارتست از هوشمندی ارائه شده توسط عامل های هوشمند ساخته دست بشر. در علوم کامپیوتری یک هوش مصنوعی ایدعال عبارتست از عامل هوشمندی که با انعطاف پذیری توانایی ادراک محیط پیرامون خود و عمل کردن روی آن به منظور افزایش کارایی خود را دارد.

ادامه مطلب