ویــکی فــون

ویــکی فــون

توضیح واژه های مرتبط با محصولات مایکروسافت

درخواست واژه
لطفا صبر کنید
تعداد کل واژه ها: 62
تگ "نسخه"

بیلد

هرگاه به‌روزرسانی‌های ویندوز 10 با خصوصیات، تغییرات و رفع باگ‌های جامع ای همراه باشد مایکروسافت آنها را با شماره بیلدی جدید مشخص و منتشر می‌کند. درواقع می‌توان گفت شماره بیلد جایگزین شماره سرویس پک در ویندوزهای گذشته شده است.

ادامه مطلب