ویــکی فــون

توضیح واژه های مرتبط با محصولات مایکروسافت

درخواست واژه
لطفا صبر کنید
تعداد کل واژه ها: 62

تراکم پیکسلی

PPI


توضیح خلاصه

یکی از مشخصات صفحه نمایش دستگاه های دیجیتالی، تراکم پیکسلی صفحه نمایش آن ها است که عبارت است از تعداد پیکسل های موجود در هر اینچ از صفحه نمایش آن دستگاه دیجیتالی.


توضیحات کامل

در کنار هر دستگاه دیجیتالی اطلاعاتی از آن دستگاه وجود دارد که هر کدام از آن ها بیانگر مشخصات و ویژگی های دستگاه و قطعات به کار رفته در آن دستگاه هستند. یکی از این مشخصات، تراکم پیکسلی صفحه نمایش دستگاه های دیجیتالی است.

تراکم پیکسلی یا PPI (مخفف عبارت Pixels per inch) به تعداد پیکسل های موجود در هر اینچ از صفحه نمایش دستگاه دیجیتالی اشاره می کند. تراکم پیکسلی به صورت یک عدد معرفی می شود و به عنوان هنگامی که گفته می شود صفحه نمایش گوشی لومیا ۹۵۰ اکس ال با تراکم پیکسلی ۵۱۸ همراه است یعنی در هر اینچ از صفحه نمایش گوشی لومیا ۹۵۰ اکس ال تعداد ۵۱۸ پیکسل وجود دارد.

PPI

تاثیر تراکم پیکسلی در کیفیت صفحه نمایش به این صورت است که هر چه تراکم پیکسلی صفحه نمایش بیستر باشد، کیفیت و وضوح صفحه نمایش بالاتر خواهد بود و همانطور که در تصویر فوق مشخص است هر چه تراکم پیکسلی بیشتر شود، وضوح تصویر نیز بیشتر می شود. البته امروزه از تراکم پیکسلی استفاده تبلیغاتی می شود، از آن جایی که چشم انسان نمی تواند پیکسل های صفحه نمایش را هنگامی که تراکم پیکسلی بسیار بالا باشد از یکدیگر تفکیک کند، هنگامی که تراکم پیکسلی صفحه نمایش از یک حد خاص بیشتر باشد چشم انسان توانایی درک آن کیفیت بالا را نخواهد داشت و بالا تر بردن تراکم پیکسلی از محدوده توانایی قدرت تفکیک چشم انسان بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.

چیزی از قلم افتاده

مطلب را اصلاح کنید!
لطفا صبر کنید