ویــکی فــون

توضیح واژه های مرتبط با محصولات مایکروسافت

درخواست واژه
لطفا صبر کنید
تعداد کل واژه ها: 62

دیافراگم

Diaphragm


توضیح خلاصه

به میزان باز شدن لنز دوربین های عکاسی هنگام عکس گرفتن، دیافراگم می گویند. دیافراگم بر حسب f اندازه گیری می شود و با اعدادی همانند f/2.8 ,f/4 ,f/5.6 ,f/8 ,f/22 نمایش داده می شود. میزان گشودگی دیافراگم بر روی عمق میدان و روشنایی تصویر نیز مؤثر است.


توضیحات کامل

استفاده از کلمه دیافراگم در زبان فارسی کاملا اشتباه است و دیافراگم، تنها نام تیغه هایی است که با باز شدن و بسته شدن خود، اندازه گشودگی روزنه ورود نور لنز که به آن اپرچر گفته می شود را تنظیم می کنند. پس استفاده از کلمه دیافراگم به جای اپرچر درست نیست و به طور اشتباهی در میان عکاسان حرفه ای و غیر حرفه ای ایرانی باب شده است.

دیافراگم در دوربین های عکاسی به تیغه هایی در لنز گفته می شود که با باز و بسته شدن خود، میزان نور ورودی به روزنه لنز دوربین که اپرچر (Aperture) نامیده می شود را تنظیم می کنند. با باز شدن تیغه های دیافراگم، میزان نوری که از اپرچر عبور می کند افزایش می یابد و با بسته شدن تیغه های دیافراگم میزان نوری که از اپرچر عبور می کند کاهش می یابد. اپرچر را بر حسب حرف انگلیسی f اندازه گیری می کنند و با اعدادی همانند f/2.8 ,f/4 ,f/5.6 ,f/8 ,f/22 نمایش می دهند. این اعداد، حاصل تقسیم فاصله کانونی بر قطر مؤثر لنز می باشند. به عنوان مثال، اگر فاصله کانونی یک لنز قرار گرفته بر روی یک سنسور ۳۵ میلیمتری، ۵۰ میلیمتر باشد و قطر روزنه ایجاد شده توسط دیافراگم، ۲۵ میلیمتر باشد، اپرچر لنز برابر f/2 خواهد بود.

هرچه گشودگی اپرچر بیشتر باشد، عدد f کوچک تر است.

میزان گشودگی اپرچر، بر روی روشنایی و عمق تصویر نیز اثراتی را دارد. هرچه گشودگی اپرچر بیشتر باشد، میزان نوری که از آن عبور می کند بیشتر است و در نتیجه، تصاویر روشن تری ثبت می شود. اکثر عکاسان حرفه ای، برای جبران تیرگی تصویر که حاصل از گشودگی زیاد اپرچر است، سرعت شاتر را کاهش می دهند. به طور مثال اگر میزان گشودگی اپرچر را یک اندازه کاهش دهند، سرعت شاتر دوربین را یک اندازه افزایش می دهند.

Aperture+chart

اپرچر بسته تر، در نتیجه تصویر تیره تر.

یکی دیگر از تأثیرات میزان گشودگی اپرچر، بر عمق میدان تصویر است. عمق میدان تصویر، بیانگر محدوده فوکوس تصویر است. عمق میدان بیشتر، به این معنی است که بیشتر نقاط عکس در محدوده فوکوس قرار دارند و در خلاف آن، عمق میدان کم به این معنی است که نتنها بر روی نقطه ای از عکس فوکوس شده است و باقی قسمت های تصویر به مقدار زیادی تار می شوند. گشودگی این روزنه، تأثیر زیادی بر روی عمق تصویر دارد. گشودگی زیاد اپرچر، عمق تصویر را کاهش، و گشودگی کم اپرچر، عمق تصویر را افزایش می دهد. پس می توان گفت که گشودگی این روزنه، تأثیر عکس بر روی عمق تصویر می گذارد.

هرچه عدد f کوچک تر باشد، گشودگی اپرچر بیشتر و در نتیجه، عمق میدان عکس کمتر خواهد بود.

همان طور که در عکس های بالا مشاهده می کنید، در هر سه عکس نقطه فوکوس، برگ بود اما در هر سه تصویر، گشودگی اپرچر متفاوت بود و در نتیجه عمق تصویر، در هر عکس متغیر بود. در عکس سمت راست، به دلیل گشودگی بیشتر اپرچر، برگ ها روشن تر هستند و همچنین عمق تصویر کمتر است.

چیزی از قلم افتاده

مطلب را اصلاح کنید!
لطفا صبر کنید